Cần gia sư môn Toán lớp 10 tại Nha Trang, Khánh Hòa
Mã lớp: 8569

ngay Big C, học viên 29 tuổi

 • Tạo lúc: 12:18 19.04.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường 19 tháng 5, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 8h đến 20h
 • Môn học:
  • Toán Lớp 10
  • Toán lớp 11
  • Toán lớp 12098 707 5826