Cần gia sư môn Toán lớp 11 tại Hoà Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Mã lớp: 11518

gần nhà hàng Tây Bắc

 • Tạo lúc: 18:25 19.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên
 • Địa điểm dạy: An Ngãi Tây 1, Đường 602, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3: 17h đến 21h
  • Thứ 4: 13h đến 17h
  • Thứ 5: 9h đến 16h
  • Thứ 6: 16h đến 18h
 • Môn học:
  • Toán lớp 11098 707 5826