Cần gia sư môn Toán lớp 12 tại Nha Trang, Khánh Hòa - HỌC ONLINE
Mã lớp: 13826

 • Học phí : 200,000/Buổi

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 09:17 23.10.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Hà Ra, phường Vạn Thành, Nha Trang, Khánh Hòa (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Toán lớp 12098 707 5826