Cần gia sư môn Toán Lớp 12 tại Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 8798

  • Học phí : 1,200,000/Tháng

học thứ 2,6: 17h30 , 18h00, yêu cầu gia sư giọng miền nam , học sinh trường Phú Nhuận

  • Tạo lúc: 12:30 22.05.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Bá Tòng, phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Toán lớp 12098 707 5826