Cần gia sư môn Toán lớp 2 tại Mạo Khê, tx. Đông Triều, Quảng Ninh
Mã lớp: 7587

tháng đầu tiên dạy 4 buổi/tuần, tháng sau dạy 3 buổi/tuần

 • Tạo lúc: 18:49 18.12.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: làng Địa Chất, Chí Linh 6, Mạo Khê, tx. Đông Triều, Quảng Ninh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5: 18h đến 20h
  • Thứ 7, Chủ nhật: 8h đến 11h, 14h đến 16h
 • Môn học:
  • Toán Lớp 2098 707 5826