Cần gia sư môn Toán lớp 4 tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã lớp: 12553

yêu cầu gia sư sinh năm 1984, 1988, tháng 5 bắt đầu học

  • Tạo lúc: 17:45 05.04.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Đã tốt nghiệp
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Vista Verde số 2 Nguyễn Thanh Sơn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Toán lớp 4098 707 5826