Cần gia sư môn Toán Lớp 5 tại Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Mã lớp: 5665

  • Học phí : 1,200,000/Tháng

chỉ học thứ 3,5,6: 17h00

  • Tạo lúc: 10:39 27.08.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Toán lớp 5098 707 5826