Cần gia sư môn Toán lớp 6 tại Quận 12, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 21411

 • Học phí : 1,400,000/Tháng

học sách chân trời sáng tạo, yêu cầu gia sư bên sư phạm

 • Tạo lúc: 14:06 18.02.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
 • 2 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Toán lớp 6098 707 5826