Cần gia sư môn Toán lớp 7 giáo trình bằng Tiếng Pháp tại Quận 5, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 10496

học thứ 4, hoặc chủ nhật: 19h00 , học Toán giáo trình bằng Tiếng Pháp, bé học trường Hồng Bàng

  • Tạo lúc: 16:41 04.10.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: An Điềm, phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Toán lớp 7098 707 5826