Cần gia sư môn Toán lớp 9 tại Hà Nội
Mã lớp: 9076

 • Học phí : 250,000/Buổi

muốn gia sư có kinh nghiệm

 • Tạo lúc: 20:56 05.03.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Từ Hoa, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Toán lớp 9098 707 5826