Cần gia sư môn Toán, Lý, Hóa lớp 10 tại Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11892

Dò bài thêm môn phụ

 • Tạo lúc: 20:20 23.02.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Đường S1, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Hóa Lớp 10
  • Lý Lớp 10
  • Toán Lớp 10098 707 5826