Cần gia sư môn Toán, Lý lớp 6 tại Hải Dương
Mã lớp: 1072

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 10:42 14.12.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: thôn Lan Viên, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Lý lớp 6
  • Toán lớp 6098 707 5826