Cần gia sư môn Toán Rời Rạc HỌC ONLINE
Mã lớp: 13549

  • Học phí : 300,000/Buổi

học viên là sinh viên năm 2 học cao đẳng trường ở nước Úc, hiện tại học viên ở Bình Dương muốn học ONLINE, giáo trình bằng Tiếng Anh

  • Tạo lúc: 10:56 20.08.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Bình Dương -- HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Toán Rời Rạc098 707 5826