Cần gia sư môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 tại quận 8, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 8475

 • Học phí : 2,400,000/Tháng

học sinh trường Bàu Sen, bé học hơi chậm, ngày 15/4 mới bắt đầu học

 • Tạo lúc: 12:01 30.03.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 9h đến 12h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt lớp 3
  • Toán lớp 3098 707 5826