Cần gia sư môn Toán và Các môn khoa học lớp 9 tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 12093

giáo trình bằng Tiếng Anh, yêu cầu gia sư đã dạy trường Quốc tế

 • Tạo lúc: 19:06 06.03.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Giáo viên
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Saigon Pearl, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 4: 18h đến 21h
  • Thứ 7: 9h đến 11h
 • Môn học:
  • Maths
  • Science098 707 5826