Cần gia sư môn Trống Cajon tại Nguyễn Thị Định, An Hải, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
Mã lớp: 5389

 • Học phí : 150,000/Buổi

Bé 7 tuổi, có trống rồi

 • Tạo lúc: 10:34 15.08.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Thị Định, An Hải, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 11h
 • Môn học:
  • Trống Cajon098 707 5826