Cần gia sư môn Trống Cajon tại phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi
Mã lớp: 20995

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 14:29 24.11.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trống Cajon098 707 5826