Cần gia sư môn Trống Jazz cho bé 5 tuổi tại Cần Thơ (học tại nhà giáo viên)
Mã lớp: 2397

học tại nhà giáo viên

 • Tạo lúc: 13:49 17.03.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Răng, Cần Thơ (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7, Chủ nhật: 17h đến 20h
 • Môn học:
  • Trống Jazz098 707 5826