Cần gia sư môn Trống Jazz tại Quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 18330

  • Học phí : 350,000/Buổi

Học tại nhà gia sư, bé 12 tuổi

  • Tạo lúc: 17:35 13.02.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trống Jazz098 707 5826