Cần gia sư môn Ukulele tại Sơn Trà, Đà Nẵng
Mã lớp: 9491

bé 9 tuổi, thứ 3,5: 14h30

  • Tạo lúc: 08:44 16.07.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Ukulele098 707 5826