Cần gia sư môn Vẽ 3D trên máy tính tại Gia Phú, phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 5615

học viên 50 tuổi từ cơ bản, để làm muốn khuôn mẫu, thiết bị điện, ngày 6/9 bắt đầu học

 • Tạo lúc: 09:13 24.08.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Gia Phú, phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian:
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: 8h đến 11h
 • Môn học:
  • 3D Max098 707 5826