Cần gia sư môn Vẽ, làm thủ công cho bé lớp 1 tại Long Biên, Hà Nội
Mã lớp: 18922

 • Học phí : 200,000/Buổi

ph muốn cho bé học vẽ, làm thủ công với thí nghiệm khoa học,

 • Tạo lúc: 09:42 13.04.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Huỳnh Văn Nghệ, Phúc đồng, Long Biên, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 5: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Vẽ098 707 5826