Cần gia sư môn Vẽ tại phường 9, Vũng Tàu
Mã lớp: 8907

Các bé tiểu học, học Thứ 3, 5: 17h30

  • Tạo lúc: 18:13 27.05.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 5 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Phạm Ngọc Thạch, phường 9, Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Vẽ098 707 5826