Cần gia sư môn Vẽ tại Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 4006

Bé 8 tuổi, 10 tuổi, ngay tòa án Mới

 • Tạo lúc: 16:15 09.06.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 2 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: Đô Lương, phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Vẽ098 707 5826