Cần gia sư môn Saxophone tại ấp Đức Hiệp, xã Nhuận Đức, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 5287

 • Học phí : 350,000/Buổi

học 24 tuổi

 • Tạo lúc: 17:28 05.03.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: đường 501, ấp Đức Hiệp, xã Nhuận Đức, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 10h đến 17h
 • Môn học:
  • Kèn Saxophone098 707 5826