Cần gia sư môn Violin tại Long Biên, Hà Nội
Mã lớp: 8601

  • Học phí : 350,000/Buổi

6 tuổi, thứ 2,3,4,5,67,cn: 16h30

  • Tạo lúc: 15:19 24.04.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên
  • Địa điểm dạy: Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826