Cần gia sư môn Violin tại quận 12, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 16811

  • Học phí : 350,000/Buổi

bé 4 tuổi, bé rảnh ngày thứ 3, 5: 17h30 - 19h30

  • Tạo lúc: 15:26 04.02.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Hà Đô Riverside, 282 Lê Thị Riêng, quận 12, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826