Cần gia sư môn Violin tại quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 14316

  • Học phí : 450,000/Buổi

học viên 40 tuổi là người nước ngoài, giao tiếp bằng Tiếng Anh, học viên rảnh 17h30

  • Tạo lúc: 13:16 13.01.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Sunrise City, đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826