Cần gia sư môn Violin tại Từ Liêm, Hà Nội
Mã lớp: 8654

học viên 13 tuổi học từ cơ bản, rảnh các ngày lúc 19h30

  • Tạo lúc: 14:29 03.05.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Chung Cư C2 Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826