Cần gia sư môn Võ tự vệ tại Phường 9, Trà Vinh
Mã lớp: 22575

gần Cầu Ô Xây, Trà Vinh

  • Tạo lúc: 17:41 10.07.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: khóm 5, phường 9, Trà Vinh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Võ Thuật098 707 5826