Cần gia sư môn Xác suất Thống Kê tại Thanh Xuân, Hà Nội
Mã lớp: 12889

học viên là sinh viên trường Bưu Chính Viễn Thông, học để làm tiểu luận bài: "mô hình hồi quy phi tham số", có thể học ONLINE

  • Tạo lúc: 09:54 03.05.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Ngõ 55 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
    • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 20h
  • Môn học:
    • Xác suất thống kê098 707 5826