Cần gia sư môn Xác xuất thống kê tại Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11677

học viên là sinh viên năm 1 đại học tại chức trường đại học Y

 • Tạo lúc: 10:59 14.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 4 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Tân Xuân, phường 8, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 21h
 • Môn học:
  • Xác suất thống kê098 707 5826