Cần gia sư môn Yoga tại Quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11440

  • Học phí : 250,000/Buổi

Học viên 30 tuổi, rảnh nguyên ngày

  • Tạo lúc: 14:26 23.09.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: 300 Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Bình Thuận, quận 7 Đường số 11, phường Bình Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • YOGA098 707 5826