Cần gia sư ôn tập bài tập - HỌC ONLINE
Mã lớp: 15875

Học online 2 buổi trong 6h vào ngày 26.6.22 từ 9h đến 12h và từ 13h đến 16h.

 • Tạo lúc: 14:47 23.06.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (3 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Quận 11, Hồ Chí Minh - HỌC online (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Chủ nhật: 9h đến 16h
 • Môn học:
  • Kế toán098 707 5826