Cần gia sư thông dịch Tiếng Hàn tại Phan Bội Châu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Mã lớp: 5098

nói chuyện về gia đình, công việc

  • Tạo lúc: 08:50 30.07.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (2 giờ/buổi)
  • 1 học viên
  • Địa điểm dạy: Bội Châu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (Xem bản đồ )
  • Thời gian:
  • Môn học:
    • Tiếng Việt cho người nước ngoài098 707 5826