Cần giáo viên dạy kèm Tiếng Nga tại Quận 10, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 8463

học viên 25 tuổi, học từ cơ bản

  • Tạo lúc: 10:03 27.03.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Nga098 707 5826