Cần GS dạy guitar Fingerstyle tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 18106

 • Học phí : 300,000/Buổi

Gần chợ Hưng Long,

 • Tạo lúc: 12:07 30.01.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Sinh viên
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Đoàn Nguyễn Tuấn, Hưng Long, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 8h đến 10h
 • Môn học:
  • Đàn Guitar098 707 5826