Cần người đàn ca cổ nhạc tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 16574

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 14:59 18.08.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (2 giờ/buổi)
  • 1 học viên
  • Địa điểm dạy: Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Guitar phím lõm


Gia sư Chuyên môn


098 707 5826