Cần người đàn Guitar tại quán cafe tại Đà Lạt, Lâm Đồng
Mã lớp: 9028

  • Học phí : 200,000/Buổi

chơi đệm hát hằng đêm tại quán cafe thứ 3,4,5,6,7: 19h30 - 22h00

  • Tạo lúc: 16:25 08.06.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 5 buổi (2.5 giờ/buổi)
  • 1 học viên
  • Địa điểm dạy: Đường Mai Hoa Thôn, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826