Cần người kéo Violin tại đường 30/4, Phường 9, Vũng Tàu
Mã lớp: 7462

  • Học phí : 2,000,000/Buổi

tối ngày 20/12 lúc 18h00 - 20h00, chỉ kéo 4 bài nhạc về giáng sinh

  • Tạo lúc: 10:37 08.12.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên
  • Địa điểm dạy: Lapen_Center_33A, đường 30/4, Phường 9, Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826