Cần sinh viên dạy lớp 5 tại Đà Nẵng
Mã lớp: 4550

 • Học phí : 800,000/Tháng

Cần sinh viên nhiệt tình, tận tâm

 • Tạo lúc: 17:08 02.07.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 22h
 • Môn học:
  • Tiếng Việt lớp 5
  • Toán lớp 5098 707 5826