Cần sư gia làm đồ án trên ngôn ngữ lập trình java tại Quận 7, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11067

sinh viên năm 4 trường đại học Rmit

 • Tạo lúc: 14:33 19.11.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 22h
 • Môn học:
  • Lập trình Java098 707 5826