Cần sư gia môn Harmonica tại Quận 10, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 13663

Bé 6 tuổi học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 11:08 19.09.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đường 3 tháng 2, phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3: 8h đến 12h
 • Môn học:
  • Kèn Harmonica098 707 5826