Cần tìm gia sư môn Tiếng Hàn tại quận Hòa Khánh, Đà Nẵng
Mã lớp: 7879

học viên 25 tuổi, cần người khiêm túc, khiêm khắc

 • Tạo lúc: 17:05 01.02.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Âu Cơ, quận Hòa Khánh, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7: 14h đến 16h
 • Môn học:
  • Tiếng Hàn
  • Tiếng Hàn Topik 4098 707 5826