Cần tìm gia sư môn Toán lớp 8 tại Long Biên, Hà Nội
Mã lớp: 13667

  • Học phí : 880,000/Tháng

hiện tại học Online, hết dịch ngày 1/10 bắt đầu học trực tiếp

  • Tạo lúc: 18:02 21.09.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Toán lớp 8098 707 5826