Cần tìm giáo viên dạy tiếng việt lớp 1 tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 9664

  • Học phí : 150,000/Buổi

học thứ 2,3,4,5,6: sáng 7h30, 12h30, hoặc 15h00, yêu cầu gia sư sinh năm 8X

  • Tạo lúc: 12:31 29.07.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 5 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Việt Lớp 1098 707 5826