kèm bài các môn lớp 6 tại quận 1
Mã lớp: 93

 • Học phí : 1,500,000/Tháng

rảnh thứ 2,3,4,5,6: 19h30, đầu tháng 12 mới học

 • Tạo lúc: 18:15 23.09.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 5 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 19h đến 22h
 • Môn học:
  • Toán lớp 6098 707 5826