môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Bình Dương
Mã lớp: 293

 • Học phí : 1,500,000/Tháng

gần trường tiểu học Thái Hòa B, Rảnh các buổi tối

 • Tạo lúc: 20:31 09.10.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: phố Phước Hải, Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Tiếng Việt Lớp 1
  • Toán Lớp 1098 707 5826