Tìm gia sư dạy sexy dance tại Tân Uyên, Bình Dương
Mã lớp: 11396

học viên 20 tuổi, vị trí học trên bản đồ: https://goo.gl/maps/jTNUM7y4bjEfwbcTA

 • Tạo lúc: 09:40 22.12.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Giáo viên
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 5 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Tân Uyên, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 19h đến 20h
 • Môn học:
  • Nhảy Sexy Dance098 707 5826