Tìm gia sư môn Thanh nhạc ở Vũng Tàu
Mã lớp: 5996

rảnh thứ 2, 5: 19h30

  • Tạo lúc: 09:10 14.09.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên
  • Địa điểm dạy: Bắc Sơn, phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Thanh nhạc098 707 5826